Yleiset ehdot

 • Tulosta
 • Tallenna

Seuraavat ehdot määrittävät TRAVELCONCEPT S.L.U:n (jäljempänä ALITRAVEL) omistamaan URL-osoitteeseen www.alitravel.com (jäljempänä VERKKOSIVUSTO) pääsyä ja sen käyttöä.

OSAPUOLTEN MÄÄRITTÄMINEN

Toinen osapuoli: TRAVELCONCEPT (ALITRAVEL), yhdenmiehen rajavastuuyhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on osoitteessa Edificio Logitravel, Parcela 3B, Parc Bit, Ctra. Palma-Valldemosa km 7,4 - 07121 - Palma de Mallorca (España), jonka CI. on BAL 471 ja veronumero B-57288193, ja joka on rekisteröity Palma de Mallorcan kaupparekisteriin 22. heinäkuuta 2004, osan 2073 arkki 211, sivu PM-47776, merkintä 1. Puhelinnumero yhteydenottoja varten: +34 971 080 635 ja sähköpostiosoite: info@alitravel.com.

Ja toisena osapuolena sivuston fyysinen käyttäjä, (myöhemmin KÄYTTÄJÄ), joka tulee SIVUSTOlle tutustumaan tarjottuihin tuotteisiin. KÄYTTÄJÄ vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja laillisesti oikeuttettu tekemään ostopäätöksiä SIVUSTOn tuotteista ja hyväksyy lukeneensa ja ymmärtäneensä kaikki SIVUSTOn ehdot varausprosessin aikana.

EHDOT

 1. SIVUSTO on optimoitu käyttojärjestelmälle Windows. TRAVELCONCEPT ei ole vastuussa mahdollisista ongelmista muilla käyttöjärjestelmillä.

  KÄYTTÄJÄ, joka on SIVUSTOlla laitteella, jossa on on normaalia pienempi näyttökoko, vahvistaa tutustuneensa sivuston kaikkiin ehtoihin muun laitteen kautta, joka käyttää Exploreria ja Windowsia.

 2. TRAVELCONCEPT on SIVUSTOn tuotteiden myyjä/välittäjä. TRAVELCONCEPT käyttää SIVUSTOa vain välittääkseen tuotteita ja missään tapauksessa ei tule ymmärtää, että TRAVELCONCEPT on lentojen tai muiden matkatuotteiden järjestäjä tai operoija.

 3. SIVUSTOlla esiintyvien nk. halpalentoyhtiöiden tuotteita varatessaan KÄYTTÄJÄ vahvistaa aina tutustuneensa ja hyväksyvänsä yhtiöiden ja niiden sivustojen kaikki omat erityisehdot, mukaanluettuna yksityisyydensuoja sivustoilla sekä erityisehdot matkatavaroista, varauksen muutoksista ja lähtöselvitysasiakirjoista.

  Jos SIVUSTOLLA KÄYTTÄJÄLLE tarjottavissa tuotteissa käytetään kolmansilta osapuolilta hankittua aineistoa, ei TRAVELCONCEPT ole vastuussa tietojen paikkansapitävyydestä ja ajankohtaisuudesta, vaikkakin pyrkiikin pitämään kaiken SIVUSTOn aineiston ajantasalla.

 4. Rekisteröityessään TRAVELCONCEPTin asiakkaaksi KÄYTTÄJÄ hyväksyy henkilotietojensa tallennuksen ja luovutuksen tarvittaessa eteenpäin. TRAVELCONCEPT takaa KÄYTTÄJÄn antamien tietojen suojaamisen voimassaolevien lakien ja asetusten mukaisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin varauksen suorittamisen niin vaatiessa tai viranomaisten tietoja pyytäessä.

  TRAVELCONCEPT ja KÄYTTÄJÄ toimivat Espanjan sähköistä kaupankäyntiä säätelevän lain Política de Publicidad no Consentida regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) piiriin ja tämän mukaan:

  • Tietoja ei luovuteta TRAVELCONCEPTin ulkopuolelle kolmansille osapuolille muutoin kuin vain varauksen loppuunsuorittamisen niin vaatiessa. Lisäksi;
  • Sähköpostiosoitteita ei luovuteta muille yrityksille markkinointitarkoituksissa.
  • Sana"mainos" sisällytetään TRAVELCONCEPTin KÄYTTÄJÄlle lähetettäviin tarjouksiin.
  • KÄYTTÄJÄllä on oikeus muokata tai poistaa tietonsa rekisteristä koska tahansa.

  KÄYTTÄJÄ oikeuttaa TRAVELCONCEPTin käyttämään henkilötietojaan TRAVELCONCEPTin ja KÄYTTÄJÄn väliseen kommunikointiin seuraavilla tavoilla: sähköposti, puhelin tai mobiililaitteet kuten esimerkiksi tekstiviestit matkapuhelimiin.

 5. SIVUSTOlla on linkkejä muille sivustoille ja TRAVELCONCEPT ei ole vastuussa linkkien tietojen paikkansapitävyydestä. TRAVELCONCEPT ei sponsoroi tai muuten osallistu linkitettyjen sivustojen ylläpitoon ja en ovat tarkoitettu vain ja ainoastaan KÄYTTÄJÄn avuksi ja lisätiedoiksi.

 6. Matkustaja on vastuussa kaikkien tarvittavien matka-asiakirjojen kuten passi/viisumi/maahantulolupa tai muu vastaava hankkimiseen ja niiden voimassaoloon kohdemaan lainsäädännön mukaisesti. Myös mahdolliset rokotukset ovat matkustajan vastuulla. TRAVELCONCEPT voi ilmoittaa SIVUSTOlla mahdollisista matkaan liittyvistä erityissäännöistä. Lisätietoja Ulmoministeriön kotisivulla, kohdemaiden edustajistoista sekä rokote.fi.

 7. Kaupan katsotaan vahvistuneen, kun TRAVELCONCEPT on vastaanottanut koko varauksen hinnan. Tähän hetkeen saakka TRAVELCONCEPTilla on oikeus peruuttaa varaus.

  Varausprosessin yhteydessä asiakas valtuuttaa TRAVELCONCEPTin veloittamaan valitsemaansa maksuvälinettä varauksen hinnan verran.

  KÄYTTÄJÄ on vastuussa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja mikäli niissä on virheitä ja tästä aiheutuu KÄYTTÄJÄLLE ongelmia, ei TRAVELCONCEPT ole vastuussa seuraamuksista eikä sitä voida pitää korvausvelvollisena mahdollisen vahingon tapahtuessa.

  SIVUSTO ja TRAVELCONCEPT tallentavat varausasiakirjat ja -tiedot ja KÄYTTÄJÄllä on mahdollisuus tarkastella niitä osiossa “Omat varaukset”. Pääsyn tarvitaan kayttäjätunnus ja salasana.

  KÄYTTÄJÄ sitoutuu käyttämään SIVUSTOa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. KÄYTTÄJÄ ei voi kopioida tai lainata SIVUSTOn materiaalia ilman erillistä lupaa TRAVELCONCEPTilta.

 8. Los Usuarios, utilizarán el WEBSITE única y exclusivamente para uso privado y particular. Los Usuarios no podrán copiar, reproducir, transmitir o distribuir de cualquier manera el contenido de este WEBSITE o de los servicios que pueden obtenerse a través del mismo, sin el permiso escrito de TRAVELCONCEPT.

 9. KÄYTTÄJÄ ei ole oikeutettu linkittämään SIVUSTOn sisältöä ilman kirjallista lupaa TRAVELCONCEPTilta.

 10. Hinnat sisältävät lentokenttäverot, mutta en eivät sisällä mahdollisia viisumi- tai muita kohdemaassa perittäviä maksuja maahan saavuttaessa tai sieltä poistuttaessa.

 11. TRAVELCONCEPT sitoutuu pitämään SIVUSTOn tiedot mahdollisimman ajantasalla, mutta joskus tietojen saatavuus ei ole riippuvainen TRAVELCONCEPTista ja tällöin se ei ole vastuussa mahdollisista virheistä. TRAVELCONCEPT pyrkii korjaamaan huomaamansa virheet mahdollisimman pian ja mikäli tiedoilla on vaikusta jo tehtyihin varauksiin, ilmoitetaan tästä KÄYTTÄJÄlle.

 12. TRAVELCONCEPT ei ole vastuussa:

  • KÄYTTÄJÄn, yhteistyökumppaneiden ja muiden asianosaisten antamista tiedoista sivustolla
  • KÄYTTÄJÄn mahdollisista väärinkäytöksistä sivuston materiaalia kohtaan loukaten mahdollisia tekijänoikeuksia kopioiden tai välittäen materiaalia ilman asianomaisten lupaa.
  • SIVUSTOn KÄYTTÄJÄlle tarjoamat linkit ja niiden sisältämien tietojen ajankohtaisuutta ja paikkansapitävyyttä ei TRAVELCONCEPT voi taata. Se ei myöskään ole vastuussa linkitettyjen sivustojen kayttäjälle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

 13. Kaikki materiaali SIVUSTOlla kuten esimerkiksi tekstit, kuvat, logot, värien käyttö jne kuin myös ulkoasu on TRAVELCONCEPTin omaisuutta ja kaikki kopiointi tai edes osittainenkin lainaaminen tai välittäminen on kielletty ilman erillistä kirjallista lupaa .

  SIVUSTOn sisältöä päivitetään koko ajan ja sen sisältö saattaa muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Mikäli muutos on tärkeä, ilmoitetaan siitä nk. Pop up-ikkunan avulla. Tai ilmoittamalla siitä suoraan KÄYTTÄJÄlle.

  TRAVELCONCEPT on oikeutettu estämään pääsyn ja poistamaan sivustolta KÄYTTÄJÄn, mikäli tämä ei täytä Yleisiä ehtoja.

  Nämä yleiset ehdot ovat Espanjan lainlalaisuudessa ja mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan Palma de Mallorcan tuomioistuimessa, paitsi mikäli yleiset kuluttansuojalait toisin määräävät.

 14. TRAVELCONCEPT utiliza un servicio de envío de SMS para la confirmación o notificaciones al cliente de cualquier servicio contratado, dicho servicio es únicamente de envío no de recepción por lo que el cliente no podrá enviar por esa vía un SMS, deberá contactar por teléfono o por email tal como figura en el apartado CONTACTO de la web.

 15. TRAVELCONCEPT voi käyttää SMS- tekstiviestejä tiedoittaakseen varauksiin liittyvista asioista. Viestit ovat automaattisia ja nihin ei voi vastata uudella tekstiviestillä. Yhteystiedot asiakaspalveluumme löytyvät sivustoltamme.

 16. Tietosuojaan sovelletaan Espanjan lakia Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal , Ley 15/13.9.1999, TRAVELCONCEPT on rekiströitynyt Registro de la Agencia de Protección de Datos tietokantaan ja tallenettavien tietojen haltijana toimii TRAVELCONCEPT S.L.U. Suorittaessaan varauksen KÄYTTÄJÄ hyväksyy henkilötietojaan käytettävän myynninedistämis- ja markkinointitarkoituksiin.

  Asiakkailla on mahdollisuus muokata tai poistaa omat tietonsa rekisteristä koska tahansa ottamalla kirjallisesti yhteyttä asiakaspalveluumme.